Loading...
 
210 57 99 600
Αποστολή σε φίλο
Αρχείο Ενημέρωσης ΜΗΣΥΦΑ
Δευτέρα 08 Ιούλ 2019
Τα αρχεία αυτά, περιέχουν τις τρέχουσες χονδρικές τιμές των φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ, όπως αυτές υπάρχουν στο σύστημα της Δυναμικής φαρμακαποθήκης.
Τα αρχεία είναι συμβατά για χρήση με το πρόγραμμα φαρμακείου FarmakoNet.