Loading...
 
210 57 99 600
Αποστολή σε φίλο
Αρχείο Ενημέρωσης ΜΗΣΥΦΑ
Παρασκευή 14 Φεβ 2020
Τα αρχεία αυτά, περιέχουν τις τρέχουσες χονδρικές τιμές των φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ, όπως αυτές υπάρχουν στο σύστημα της Δυναμικής φαρμακαποθήκης.
Τα αρχεία είναι συμβατά για χρήση με το πρόγραμμα φαρμακείου FarmakoNet.