Loading...
 
Virtus pharma ariti provident mediprime Pheracon Quality Health 3pl@dinamiki.gr Image HTML map generator
Απευθείας επικοινωνία: Τηλ: 210 57 99 655 Fax: 210 5799 659
210 57 99 600

Κέντρο Διανομής   3PL (3rd Party Logistics)       

Το Κέντρο Διανομής της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Α.Ε. λειτουργεί στα πρότυπα των "Ορθών Πρακτικών Διανομής" (GDP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου (ΕΜΑ). Πρόκειται για ένα σύγχρονο Κέντρο Διανομής, ικανό να αποθηκεύει, να διαχειρίζεται και να μεταφέρει ακόμα και προϊόντα που είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία, ενώ έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα εντός 24 ωρών. Το Τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και διανομή όλων των προϊόντων και είναι δομημένο σε τέσσερα τμήματα:
 • Παραγγελιών και Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Αποθήκευσης και Διανομής
 • Πιστωτικού Ελέγχου
 • Διαχείρισης επιστροφών
  Η Εφοδιαστική Αλυσίδα της εταιρείας εφαρμόζεται και ελέγχεται μέσω αναγνωρισμένου λογισμικού ERP, το οποίο επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση των απεσταλμένων προϊόντων ανά παρτίδα, ποσότητα, προορισμό και χρόνο παράδοσης.
  Το κέντρο διανομών της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Α.Ε. εξασφαλίζει σε κάθε συνεργάτη, Φαρμακευτική εταιρία, έγκαιρα και ακριβή αποτελέσματα, διατηρώντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τις νόμιμες διαδικασίες για την ασφαλή και κατάλληλη αποθήκευση των προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα οι αποθηκευτικοί χώροι λειτουργούν με:
 • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης
 • Ασφάλεια Προστασία (24 ώρες / 365 ημέρες το χρόνο)
 • Αυτοματοποιημένη Πυρανίχνευση / συστήματα προστασίας
 • Περιβαλλοντική Ασφάλεια
 • Ελεγχόμενη, ηλεκτρονικά καταγραφόμενη, θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης

  Όλες οι διαδικασίες του τμήματος κάλυψης της εφοδιαστικής αλυσίδας λειτουργούν με σύστημα ERP και έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της ποιότητας, του λογικού κόστους και της εξυπηρέτησης. Το έμπειρο, καλά και πελατοκεντρικά εκπαιδευμένο προσωπικό μας, επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών μας.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν:
 • Φυσικό Χειρισμό: Εκφόρτωση των προϊόντων, από και σε παλέτες, επιθεώρηση της κατάστασης των ληφθέντων ειδών, έλεγχο ποσότητας, ημερομηνιών λήξης και παρτίδας ελέγχου
 • Ηλεκτρονική υποστήριξη - δεδομένα: Ορισμός της κατάλληλης διαδικασίας επικοινωνίας σύμφωνα με την οργάνωση και το πληροφοριακό σύστημα του συνεργάτη
 • Picking: Επεξεργασία και εκτέλεση των παραγγελιών σε σχέση με FE-FO (First Expired- First Out) ή FI-FO (First in- First Out)
 • Εκτεταμένες υπηρεσίες μεταφοράς σε όλη την Ελλάδα
 • Reverse Logistics: Συλλογή, παραλαβή, έλεγχο και την ταξινόμηση των επιστρεφόμενων αγαθών με βάση τις οδηγίες του συνεργάτη
 • Εισπράξεις: Συγκέντρωση των πληρωμών για τις αποστολές παράδοσης σύμφωνα με την εμπορική πολιτική του πελάτη
 • Διαχείριση ειδών ελεγχόμενης Θερμοκρασίας : Αποθήκευση έως και διανομή στους 2°-8°C & 15°-25°C
 • Παραγγελιοληψία: Αφιερωμένο τηλεφωνικό κέντρο για την διαχείριση της παραγγελιοληψίας, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των συνεργατών μας
 • Απογραφή: Προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των συνεργατών μας
 • Στατιστικές εκθέσεις
 • Δυνατότητα εκτύπωσης και επικόλλησης τανιών γνησιότητας σε φαρμακευτικά προϊόντα

Συνεργαζόμενες εταιρείες:

Virtus Farma

Καινοτομία, Εξέλιξη, Ιατροτεχνολογια για καλύτερη Ποιότητα Ζωής.

Ariti

Η εταιρεία δραστηριοποιείται, κυρίως, στο Τομέα της Νεφρολογίας (Αιμοκάθαρση, Περιτοναϊκή κάθαρση),καθώς και στους τομείς της Ουρολογίας, της Γενικής Χειρουργικής και της Εντατικής Θεραπείας.

Provident

Η Provident είναι ιδιωτική φαρμακευτική εταιρεία, που επικεντρώνεται στην προβολή, προώθηση και διανομή εξειδικευμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Επανατοποθετούμε στη φαρμακευτική αγορά, ήδη αναγνωρισμένα προϊόντα και προσφέρουμε συνολικές υπηρεσίες σε επίπεδο regulatory και marketing.

Mediprime

Το όραμα της Mediprime είναι η προώθηση της επιστήμης μέσω της πίστης και του σεβασμού της ανθρώπινης ύπαρξης και η παροχή ποιοτικότερων προϊόντων υγείας μέσω μιας σειράς καινοτόμων θεραπειών που θα προσφέρουν θεραπευτικές λύσεις στους Επαγγελματίες Υγείας, με τελικό αποδέκτη τους ασθενείς και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής τους.

Pheracon

Η φαρμακευτική εταιρεία ΦΕΡΑΚΟΝ έχει βασικό και κύριο στόχο την παραγωγή ασφαλών,αξιόπιστων και οικονομικών γενόσημων φαρμάκων για τον έλληνα ασθενή.

Γεωργαντάς Σπ. Ε.Ε. Quality Health

Η Γεωργαντάς Σπ. Ε.Ε. είναι μια αναδυόμενη φαρμακευτική εταιρεία που στοχεύει στην εκπροσώπηση και προώθηση καινοτόμων φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων στην ελληνική αγορά.